Nemáme moc zmeniť osud však odhodlaní ho zvrátiť ...viac sme Akcelerujeme výskum liečiv pre šetrnejší boj s rakovinou ...viac Stimulujeme diskusiu o postavení vedy v medicíne ...viac

Láskou k vede, srdcom k ľuďom.

Osud je častokrát nevyspytateľný a môže človeku do cesty postaviť ochorenie, v boji s ktorým je odkázaný na pomoc druhých.

Pre ľudí v núdzi tak priamo poskytujeme materiálnu, prípadne finančnú pomoc na zvládnutie ich ťažkej životnej situácie.

 

„Najlepší spôsob ako sa nájsť, je stratiť sám seba v službe druhým.“

– Mahatma Gándhí

Bez ohľadu na mieru medicínskeho pokroku, protinádorová terapia neustále čelí zásadnému a dodnes nevyriešenému problému vedľajších účinkov aplikovaných liečiv. Nežiaduce účinky nielenže významným spôsobom znižujú kvalitu života pacientov, ale navyše negatívne ovplyvňujú udržateľnosť ako aj účinok samotnej terapie.

Preto podporujeme výskum a vývoj takých terapeutických riešení, ktoré majú potenciál zvýšiť bezpečnosť protinádorových liečiv a tým minimalizovať výskyt pridružených vedľajších účinkov.

 

„Predstavte si svet kde terapia rakoviny
už nie je sprevádzaná vedľajšími účinkami…“

– Dr. Veronika Némethová

Vzdelanie umožňuje porozumieť podstate ochorení a pochopiť možnosti modernej vedy participovať na skvalitnení zdravotnej starostlivosti.

Pre záujemcov organizujeme tematické edukačné prednášky s odborníkmi. Takisto zapájame školy do vedecko-technických súťaží v rôznych odvetviach.

Naša misia
Chcem pomôcť
Chcem pomôcť
Spolu dokážeme ohnúť vesmír.
Aktuálne kampane
Aktuálne kampane
Pozrite si naše aktuálne kampane.
Dobrovoľníci
Dobrovoľníci
Podajte nám pomocnú ruku a stante sa dobrovoľníkom.
€ 37 157
Podpora
39
Dobrovoľníkov
2
Aktuálne kampane
140
Podporovateľov

Odborní garanti

Máme možnosť vyniknúť v tom, čo vieme robiť najlepšie, a preto cítime zodpovednosť spolupodieľať sa na rozvoji spoločnosti a komunít, v ktorých pôsobíme. Naša misia podporovať aktivity a inovácie pre skvalitnenie zdravotnej starostlivosti a zlepšenie kvality života pacientov nás definuje, a motivuje v každodennej snahe zmeniť to, čo zmeniť dokážeme.

Veronika Némethová

Veronika Némethová

je špecialistka v oblasti molekulárnej biológie a genetiky
s viac ako 15 ročnými skúsenosťami v oblasti protinádorovej terapie.
V súčasnosti pracuje ako vedúca terapeutickej divízie spoločnosti Selecta Biotech SE.

Filip Rázga

Filip Rázga

má viac ako 20 ročné skúsenosti s výskumom v oblasti onkológie so zameraním na biotechnológie. V súčasnosti je vedúcim diagnostickej divízie biotechnologickej spoločnosti Selecta Biotech SE.
Miroslav Ivanovič

Miroslav Ivanovič

má viac ako 15 rokov skúseností v právnej oblasti ochrany práv dotknutých cieľových skupín ako aj s riadením neziskových organizácií. V minulosti participoval na rôznych non-profit projektoch.

Aktuálne kampane

Terapia bez vedľajších účinkov

Súčasná protinádorová terapia je častokrát sprevádzaná vedľajšími účinkami, ktoré negatívne vplývajú na kvalitu života onkologických pacientov. Táto kampaň sa zameriava na podporu výskumu venovaného vývoju nového typu liečiv so zameraním na ich bezpečnosť. Výskum je koordinovaný slovenskou spoločnosťou Selecta Biotech, ktorá v spolupráci s domácimi a zahraničnými vedeckými inštitúciami a klinickými pracoviskami realizuje predklinickú validáciu novej generácie terapeutík bez vedľajších účinkov.
Darovaných 21.29%
Aktuálny stav €21.287,00
Cieľová suma €100.000,00

Ochrana zdravia seniorov

Seniori patria medzi najzraniteľnejšiu časť populácie, s výrazne vyššou náchylnosťou k rôznym infekciám, pričom aj obyčajné oportúnne infekcie majú u nich častokrát ťažký priebeh. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na nákup vitamínov a minerálov (C, D, zinok a ďalších) na posilnenie imunity, a ich distribúciu do DSS.
Darovaných 31.74%
Aktuálny stav €15.870,00
Cieľová suma €50.000,00

Registrácia dobrovoľníkov

Chceš sa stať členom nášho tímu?

mám nad 18 rokov a rád pomáham iným

mám odhodlanie pomôcť bez ohľadu na odmenu

skúsenosti v odbore výhodou

som pripravený byť súčasťou skvelého tímu