O nás

Naša misia

MediScine je nezisková organizácia – občianske združenie, ktorá vznikla v roku 2018. Hlavným cieľom MediScine je prostredníctvom podpory a propagácie výskumu prispieť k tomu, aby sa nádorové ochorenia stali liečiteľné, aby ich včasná diagnostika bola čo najpresnejšia a aby laická a odborná verejnosť akceptovala onkologickú vedu a výskum ako neoddeliteľnú súčasť boja proti rakovine.

Zakladajúcimi členmi združenia sú Veronika Némethová, Filip Rázga, a Miroslav Ivanovič.

Čomu sa venujeme

MediScine vzniklo s primárnym cieľom poskytnúť platformu pre ochranu zdravia a podporu výskumu a vývoja, pričom oblasti, ktorým sa aktívne venuje sú:

Vývoj bezpečných terapeutík

Podpora aktivít súvisiacich s vývojom bezpečných terapeutík a implementáciou diagnostických metód umožňujúcich skoršiu a presnejšiu identifikáciu onkomarkerov.

Vzdelávanie a propagácia

Vzdelávanie a propagácia výskumu ako neoddeliteľnej súčasti boja proti rakovine – edukačné prednášky odborníkov pre laickú verejnosť (rakovina, imunita, ochrana zdravia).

Inovácie

Podpora aktivít a inovácií zameraných na skvalitnenie zdravotnej starostlivosti a zlepšenie kvality života pacientov.

Finančné kompenzácie

Pomoc pacientom formou finančnej kompenzácie nákladov spojených s absolvovaním lekárskych zákrokov, operácií, ošetrení alebo rehabilitácie.

Nákup zdravotníckych pomôcok

Pomoc pacientom a zdravotníckym zariadeniam prostredníctvom nákupu zdravotníckych pomôcok a prístrojov.
Dušan Pavlík

Dušan Pavlík

Manažment projektov
Filip Rázga

Filip Rázga

Člen predsedníctva
Veronika Némethová

Veronika Némethová

Predseda združenia
Miroslav Ivanovič

Miroslav Ivanovič

Člen predsedníctva
Roman Brutenič

Roman Brutenič

Finančný riaditeľ

NEWSLETTER Prihlásenie

Uveďte Váš email a získajte prístup ku všetkým novinkám