Aktuálne kampane

Terapia bez vedľajších účinkov

Súčasná protinádorová terapia je častokrát sprevádzaná vedľajšími účinkami, ktoré negatívne vplývajú na kvalitu života onkologických pacientov. Táto kampaň sa zameriava na podporu výskumu venovaného vývoju nového typu liečiv so zameraním na ich bezpečnosť. Výskum je koordinovaný slovenskou spoločnosťou Selecta Biotech, ktorá v spolupráci s domácimi a zahraničnými vedeckými inštitúciami a klinickými pracoviskami realizuje predklinickú validáciu novej generácie terapeutík bez vedľajších účinkov.
Darovaných 21.29%
Aktuálny stav €21.287,00
Cieľová suma €100.000,00

Ochrana zdravia seniorov

Seniori patria medzi najzraniteľnejšiu časť populácie, s výrazne vyššou náchylnosťou k rôznym infekciám, pričom aj obyčajné oportúnne infekcie majú u nich častokrát ťažký priebeh. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na nákup vitamínov a minerálov (C, D, zinok a ďalších) na posilnenie imunity, a ich distribúciu do DSS.
Darovaných 31.74%
Aktuálny stav €15.870,00
Cieľová suma €50.000,00